1843 Ίσως η πρώτη διαφήμιση παγωτού στην Παλιά Αθήνα μας

Ίσως η πρώτη διαφήμιση παγωτού στην Παλιά Αθήνα μας
(«Ταχύρυθμος Φήμη», 1843 παρακαλώ)

Recommended For You