1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας

images1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας:
άμεση ενημέρωση, επείγουσα συμβουλευτική,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012, με αριθμό κλήσης το 1107. Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας λειτουργεί δωρεάν σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Μέσω της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας παρέχονται: Άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για θέματα που απασχολούν τα παιδιά ή σε περιπτώσεις που τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο.

Πραγματοποιείται διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες, και κινητοποιούνται οι μηχανισμοί επείγουσας παρέμβασης.

— Παρέχεται επίσης, ενημέρωση και συμβουλευτική σε γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και τον γονικό ρόλο τους.

Recommended For You