Το νερό της φιάλης δεν είναι πάντα ίδιας ποιότητας με το νερό στο ποτήρι μας

imagesΑκόμα και αν δεν έχουμε στο χώρο μας ψύκτη εμφιαλωμένου νερού, όλοι μας λίγο ή πολύ,  τακτικά ή περιστασιακά, καταναλώνουμε εμφιαλωμένο νερό από ψύκτη (π.χ. στο χώρο εργασίας μας).

Το γεγονός ότι πίνουμε εμφιαλωμένο νερό από ψύκτη, μας δίνει την αίσθηση ότι το νερό που καταναλώνουμε είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία μας. Αυτό όμως δε συμβαίνει πάντα, καθώς για να είμαστε σίγουροι για το νερό που πίνουμε, πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως δύο βασικές προϋποθέσεις:

α) Το εμφιαλωμένο νερό πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.

β) Ο ψύκτης από τον οποίο «περνά» το νερό μέχρι να φτάσει στο ποτήρι μας πρέπει να είναι πάντα απαλλαγμένος από επιβλαβείς για τον οργανισμό μας ουσίες.

Για το πρώτο, αρκεί να επιλέξουμε ένα εμφιαλωμένο νερό το οποίο πηγάζει σε παρθένο φυσικό περιβάλλον και υποβάλλεται σε αυστηρότατους ποιοτικούς ελέγχους με πιστοποιημένες όλες τις διαδικασίες διαχείρισής του (εμφιάλωση, αποθήκευση, διανομή).

Για το δεύτερο, θα πρέπει να ελέγξουμε αν η εταιρία που μας παρέχει τον ψύκτη εμφιαλωμένου νερού συντηρεί υγειονομικά τους ψύκτες. Κι αυτό γιατί, μόνο η υγειονομική συντήρηση του ψύκτη διασφαλίζει ότι η ποιότητα του νερού που πέφτει στο ποτήρι είναι η ίδια με αυτή του νερού της φιάλης.

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Εμφιάλωσης Νερού» του ΕΦΕΤ:

«Θερμοψύκτες που δε δέχονται τακτική υγειονομική συντήρηση ή καθόλου, εγκυμονούν κινδύνους μικροβιολογικής επιμόλυνσης του νερού που παρέχουν προς κατανάλωση. (…)

Η προϋπόθεση της διατήρησης του θερμοψύκτη υγειονομικά καθαρού και σε καλή κατάσταση, εκπληρώνεται μόνο μέσω ενός προγράμματος τακτικού υγειονομικού καθαρισμού.»

Παράλληλα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με οδηγίες της European Bottled Watercooler Association (EBWA), η υγειονομική συντήρηση των ψυκτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 4 μήνες.

Τι είναι η υγειονομική συντήρηση;

Υγειονομική συντήρηση είναι ο τρόπος απολύμανσης του ψύκτη, κατά τον οποίο το μηχάνημα απαλλάσσεται πλήρως από τον κίνδυνο μικροβιολογικής επιμόλυνσης του νερού.

Ο μοναδικός τρόπος που εξασφαλίζει 100% απολύμανση αφορά την πλήρη αντικατάσταση όλων των εσωτερικών μερών του ψύκτη που έρχονται σε επαφή με το νερό με καινούργια, τα οποία φέρουν μηδενικό μικροβιακό φορτίο. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης και συντήρησης ψυκτών (πχ χημικός καθαρισμός, οζονισμός, UV) δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφαλές αποτέλεσμα, καθώς σε διάφορα σημεία του ψύκτη παραμένουν βακτήρια τα οποία εξαπλώνονται ταχύτατα και επιμολύνουν το νερό του ψύκτη.

Η πρώτη εταιρία του κλάδου των ψυκτών νερού που έθεσε υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών είναι η Rainbow Waters.

Η Rainbow Waters, από το 1999, εφαρμόζει υγειονομική συντήρηση, κατά την οποία αφαιρεί όλα τα σημεία του ψύκτη που έρχονται σε επαφή με το νερό (το δοχείο αποθήκευσης του νερού, τα σωληνάκια, τις βρύσες) και τοποθετεί καινούργια που έχουν κατασκευαστεί σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Έτσι, είναι σε θέση να εγγυηθεί την απόλυτη καθαριότητα του ψύκτη και άρα ότι το νερό που ρέει και φτάνει στο ποτήρι μας έχει ακριβώς την ίδια σύσταση με αυτού της φιάλης.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Rainbow Waters επισκέπτονται το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ψύκτης νερού κάθε τετράμηνο και εφαρμόζουν την υγειονομική συντήρηση, με βάση τις απαιτήσεις της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ (στολές εργασίας, αποστειρωμένα ιατρικά γάντια, βιβλιάριο ασθενείας).

Recommended For You