Τον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για κοινωφελή εργασία

imagesΣτην τελική ευθεία έχει μπει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του 2016, καθώς ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας αποκλειόμενων ανέργων, της προηγούμενης φάσης του προγράμματος που αφορούσε 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και να αφορά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Στόχος της κυβέρνησης είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και να αφορά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται τον Μάρτιο του 2016, ενώ επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και να αφορά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο δήμους και υπουργεία.

Στόχος είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας να καλύψει έως και 100.000 θέσεις απασχόλησης, με χρονική διάρκεια που θα είναι οκτώ μήνες (έναντι πέντε που είναι σήμερα), με τη συμμετοχή και των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος, πηγές του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζουν πως η επέκταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας αντίκειται στις κείμενες νομικές διατάξεις και στις υπάρχουσες εγκρίσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ενημέρωση επιτυχόντων

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις 19.101 θέσεις, ο ΟΑΕΔ καλεί τους επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργους να προσέλθουν έως το τέλος της εβδομάδας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησής τους.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, το οποίο έχει καταχωρισθεί ως στοιχείο επικοινωνίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και είναι έγκυρο ή/και με αλληλογραφία (e-mail) στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχει καταχωρισθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού ως έγκυρο.

Διαδικασία πρόσληψης

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού Συστατικού Σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς. Κατόπιν οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων που προσήλθαν για πρόσληψη.

Ο ωφελούμενος προσκομίζει στον Επιβλέποντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο και τα Παραρτήματα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τους ωφελούμενους: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

http://www.ethnos.gr

Recommended For You