Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ίσχυαν ανέκαθεν, αλλά η διακριτή εμφάνιση των ανωτέρω χρεώσεων στα έντυπα των λογαριασμών επιβλήθηκε από το 2011 για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

α) στις χρεώσεις που αφορούν στη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κατανέμονται σε όλους τους καταναλωτές, αποδίδονται δε στους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου, προκειμένου να τα συντηρούν και να τα επεκτείνουν.

β) στις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ),  που εισπράττονται από τους Προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια: 1) στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο, 2) σε πολύτεκνες οικογένειες και σε ευάλωτους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.), σε τιμές σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.

γ) στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ) με το οποίο συνεισφέρουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ).

Υπογραμμίζεται ότι οι χρεώσεις αυτές εφαρμόζονται στον καταναλωτή ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν χρεώνονται με ΥΚΩ για την ημερήσια κατανάλωσή τους, οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς και χρήσης δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των Πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή.

Πηγή: ftinorevma.gr

Recommended For You