Τι γνωρίζουμε για τους μάγους που επισκέφτηκαν τον Ιησού όταν ήταν νήπιο;

Η αφήγηση για τη γέννηση του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρει ότι κάποιοι επισκέπτες από «ανατολικά μέρη», οι οποίοι είχαν δει το άστρο ενός νέου βασιλιά, έδωσαν δώρα στον μικρό Ιησού. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του Ευαγγελίου χρησιμοποιεί για αυτούς τους επισκέπτες τη λέξη μάγοι. (Ματθαίος 2:1) Τι γνωρίζουμε σχετικά με αυτούς;

Η αρχαιότερη αξιόλογη πηγή πληροφοριών για αυτούς τους μάγους είναι ο ιστορικός Ηρόδοτος του πέμπτου αιώνα Π.Κ.Χ. που κατέγραψε ότι ανήκαν σε μια περσική ιερατική τάξη η οποία ειδικευόταν στην αστρολογία, στην ερμηνεία ονείρων και στις μαγικές ρήσεις. Την εποχή του Ηρόδοτου, θρησκεία της Περσίας ήταν ο Ζωροαστρισμός. Ως εκ τούτου, οι μάγοι για τους οποίους μίλησε ο Ηρόδοτος ήταν πιθανότατα ιερείς του Ζωροαστρισμού. Σύμφωνα με τη Διεθνή Στερεότυπη Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου (The International Standard Bible Encyclopedia), «στον ελληνιστικό κόσμο, ο μάγος, με τη γενικότερη έννοια, είχε υπερφυσικές γνώσεις και ικανότητες, και ενίοτε ασκούσε μαγεία».

Αρκετοί «Χριστιανοί» σχολιαστές των πρώτων αιώνων, όπως ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, ο Ωριγένης και ο Τερτυλλιανός, περιέγραψαν τους μάγους που επισκέφτηκαν τον Ιησού ως αστρολόγους. Για παράδειγμα, ο Τερτυλλιανός στο βιβλίο του Περί Ειδωλολατρίας (De Idololatria) έγραψε: «Γνωρίζουμε την αλληλένδετη σχέση μεταξύ μαγείας και αστρολογίας. Οι ερμηνευτές των άστρων, λοιπόν, ήταν οι πρώτοι . . . που Του πρόσφεραν [δηλαδή του Ιησού] “δώρα”». Σε αρμονία με αυτή την κατανόηση, πολλές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής αποδίδουν τη λέξη μάγοι ως «αστρολόγοι».

http://wol.jw.org

Recommended For You