Τα Στρώματα και η Διαμόρφωση της Γης

Η Γη μπορεί να χωριστεί σε πολλά στρώματα με βάση τη σύσταση, τις φυσικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά τους. Τα κύρια στρώματα της Γης, από το εξώτερο προς το εσώτερο, είναι τα εξής:

  1. Φλοιός: Ο φλοιός της Γης είναι το πιο εξωτερικό στρώμα και είναι σχετικά λεπτό σε σύγκριση με τα άλλα στρώματα. Αποτελείται από συμπαγή πετρώματα και χωρίζεται σε δύο τύπους: τον ηπειρωτικό φλοιό και τον ωκεάνιο φλοιό. Ο ηπειρωτικός φλοιός, που βρίσκεται κάτω από τις ηπείρους, είναι παχύτερος και λιγότερο πυκνός από τον ωκεάνιο φλοιό, που βρίσκεται κάτω από τις ωκεάνιες λεκάνες.
  2. Μανδύας: Ο μανδύας είναι το στρώμα κάτω από τον φλοιό και εκτείνεται σε βάθος περίπου 2.900 χιλιομέτρων (1.800 μίλια). Είναι το μεγαλύτερο στρώμα της Γης σε όγκο και αποτελείται κυρίως από συμπαγή πέτρα. Το ανώτερο μέρος του μανδύα είναι γνωστό ως ασθενόσφαιρα, το οποίο έχει μια μερικώς λιωμένη, πλαστική υφή. Ο μανδύας χωρίζεται σε δύο μέρη: τον άνω μανδύα και τον κάτω μανδύα.
  3. Εξωτερικός πυρήνας: Ο εξωτερικός πυρήνας είναι ένα υγρό στρώμα που βρίσκεται κάτω από τον μανδύα, που εκτείνεται από βάθος περίπου 2.900 χιλιομέτρων (1.800 μίλια) έως 5.150 χιλιόμετρα (3.200 μίλια). Αποτελείται κυρίως από λιωμένο σίδηρο και νικέλιο. Ο εξωτερικός πυρήνας είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου της Γης μέσω της κίνησης των υγρών μετάλλων μέσα σε αυτόν.
  4. Εσωτερικός πυρήνας: Ο εσωτερικός πυρήνας είναι το πιο εσωτερικό στρώμα της Γης, που βρίσκεται στο κέντρο. Εκτείνεται από ένα βάθος περίπου 5.150 χιλιομέτρων (3.200 μίλια) μέχρι το κέντρο της Γης, περίπου 6.371 χιλιόμετρα (3.959 μίλια) από την επιφάνεια. Παρά την ακραία πίεση, ο εσωτερικός πυρήνας είναι συμπαγής λόγω της τεράστιας θερμότητας και πίεσης στο κέντρο του. Αποτελείται κυρίως από συμπαγή σίδηρο και νικέλιο.

Συνοπτικά, τα στρώματα της Γης, ξεκινώντας από το εξώτατο στρώμα, είναι ο φλοιός (ηπειρωτικός και ωκεάνιος), ο μανδύας (άνω και κάτω), ο εξωτερικός πυρήνας και ο εσωτερικός πυρήνας.

Recommended For You