Στα μέσα Ιουλίου το πρόγραμμα Voucher 23.000 θέσεων για άτομα από 29 έως 64 ετών

imagesΣτα μέσα Ιουλίου θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, το νέο πρόγραμμα voucher με το οποίο θα δώσει την δυνατότητα σε 23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

  • Απασχόληση 6 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  • Θεωρητική κατάρτιση
  • Πιστοποίηση σε κλάδους αιχμής
  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης
  • Συνολικό επίδομα 5.500 €

Το νέο πρόγραμμα αφορά 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, τα τεχνικά έργα υποδομής, ο τουρισμός, η πληροφορική και η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και 44 ειδικότητες και όχι 3 που προβλεπόταν αρχικώς.

Με τον νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ. Στο νέο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το 80% των 112 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στην ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης (έναντι 25% – 75% του παλαιού).

Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται το σχέδιο για την ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας, το οποίο θα συμβάλει στην ουσιαστική σύζευξη των ανέργων με τις ειδικότητες που παρουσιάζουν ζήτηση στην ελληνική αγορά.

Recommended For You