Σιδηροδρομικοί σταθμοί – διαμάντια αρχιτεκτονικής

Όπως συνέβη και κατά τον 19ο αιώνα, σήμερα οι σιδηρόδρομοι συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας, χάρη στην εισαγωγή συστημάτων υψηλής ταχύτητας, την ανάδειξη των τρένων ως το πιο βιώσιμο μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων και μετακίνησης ανθρώπων αλλά και της δυνατότητας που παρέχουν οι σιδηρόδρομοι για την ταχεία σύνδεση αστικών περιοχών στις οποίες η χρήση του αυτοκινήτου είναι πλέον απαγορευτική.

Όσον αφορά τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, πάρα πολλοί από αυτούς αποτελούν, πέρα από νευραλγικούς διαμετακομιστικούς κόμβους τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, διαμάντια της αρχιτεκτονικής, του περασμένου αιώνα αλλά και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ιδού 10 από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς ανά την υφήλιο

Recommended For You