Πώς οι συνήθειες της μητέρας σχετίζονται με την πιθανότητα παχυσαρκίας στο παιδί

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, δείχνει πως τα παιδιά που προέρχονται από μητέρες οι οποίες «ακολουθούν» πέντε συγκεκριμένες

υγιεινές συνήθειες, έχουν σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, συγκριτικά με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν έχουν υιοθετήσει τις εν λόγω συνήθειες.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 24.289 παιδιά ηλικίας 9-18 ετών και τις μητέρες τους. Μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης 5 ετών, το 5,3% των παιδιών ανέπτυξε παχυσαρκία, με την παχυσαρκία της μητέρας, το κάπνισμα και τη σωματική αδράνεια να συνδέονται στενά με την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στα παιδιά.

Από την άλλη, η πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας σε παιδιά που προέρχονταν από μητέρες που διατήρησαν υγιές σωματικό βάρος, βρέθηκε να είναι 56% χαμηλότερη συγκριτικά με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δε διατήρησαν υγιές βάρος. Αντίστοιχα, η πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας ήταν 31% χαμηλότερη στα παιδιά και τους εφήβους των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν.

Συνολικά, τα παιδιά και οι έφηβοι που προέρχονταν από μητέρες οι οποίες ακολουθούσαν ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, ασκούνταν συστηματικά, διατηρούσαν υγιές σωματικό βάρος, κατανάλωναν αλκοόλ με μέτρο και δεν κάπνιζαν, είχαν 75% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, σε σύγκριση με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν είχαν καμία από τις παραπάνω συνήθειες. Επιπλέον, όταν και η μητέρα και το παιδί ακολουθούσαν τις εν λόγω συνήθειες, η πιθανότητα ανάπτυξης παχυσαρκίας φάνηκε να μειώνεται κατά 82%.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως ο τρόπος ζωής συνολικά φαίνεται να παίζει σημαντικότερο ρόλο στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, συγκριτικά με μεμονωμένες συνήθειες της καθημερινότητας. Επιπλέον, τονίζουν την επιρροή που ασκούν οι συνήθειες και οι επιλογές της μητέρας στο σωματικό βάρος και την υγεία των παιδιών.

Recommended For You