Προσοχή στις απάτες για την «οικονομική» υπέρυθρη θέρμανση

Διορθωτικές ενέργειες για τις προϋποθέσεις χρήσης αυτοδηλούμενων (μη επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία) ισχυρισμών, κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, ζητάει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και προειδοποιεί με πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που είχε συσταθεί για να διαπιστωθεί η ορθότητα των ισχυρισμών εξοικονόμησης ενέργειας κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξέδωσε το πόρισμά της, με τη σύνταξη Κατευθυντήριων Γραμμών για τις προϋποθέσεις χρήσης αυτοδηλούμενων ισχυρισμών, κατά την προώθηση συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το πόρισμά της αναρτάται στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας και μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

H Επιτροπή κατά το πόρισμά της έλαβε υπόψη της, τις μελέτες που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και την τοποθέτηση του εκπροσώπου που ορίστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, του υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη μη βασιμότητα ισχυρισμών υγείας για τις εν λόγω συσκευές θέρμανσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στη συμμόρφωση των συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία και των χρωμάτων εκτύπωσης με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, σε ενδεικτικές μετρήσεις και μελέτες που πρέπει να διαθέτουν οι υπεύθυνοι διάθεσης για να κάνουν χρήση αυτοδηλούμενων ισχυρισμών, καθώς και στην ενδεικτική πληροφόρηση για τους καταναλωτές, ώστε να υποβοηθούνται κατά την έρευνα αγοράς, αποφεύγοντας έτσι ενδεχόμενη παραπλάνηση τους.

Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω προϊόντα δεν υπάρχουν τεχνικά πρότυπα και κανονιστικές ρυθμίσεις σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά την απόδοσή τους για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων καθώς και τη θερμική άνεση που παρέχουν. Για τον λόγο αυτό, η Γ.Γ.Κ. γνωστοποίησε το Πόρισμα της Επιτροπής με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και καλεί τους υπεύθυνους διάθεσης συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Προστασία του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, της Σχολής Mηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΥΠΕΚΑ, της 4ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Recommended For You