Ποια είναι η προέλευση της Αποκριάς;

Η εγκυκλοπαίδεια Υδρία λέει: «Η γιορταστική αυτή περίοδος τυπικά συμπίπτει με τη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων της αρχαιότητας. Η Εκκλησία κάλυψε την αρχαία αυτή γιορτή με την προετοιμασία για τη Μεγάλη Νηστεία, αλλά διατήρησε το χαρακτήρα της παλιάς γιορτής. . . . Ως γιορτή φαίνεται να καθιερώνεται κατά τα τέλη του 6ου ή αρχές του 7ου αι. . . . Οι γιορτές της Αποκριάς τυπικά και ουσιαστικά δεν έχουν καμιά σχέση με το χριστιανικό εορτολόγιο ή το τυπικό των χριστιανικών γιορτών».—Τόμ. 9, σ. 363.

«Οι μεταμφιέσεις κατάγονται, όπως είναι γνωστό, από αρχαίες λατρείες . . . Με τη μεταμφίεσι, είτε παίρνει κανείς μια μαγική δύναμι και τη χρησιμοποιεί για το καλό της παραγωγής, είτε απατά τα επιβλαβή πνεύματα. Στην κοσμική εξέλιξί της η συνήθεια αυτή έχει σκοπό να αποκρύψη το πρόσωπο και να του δώση την ελευθερία της διασκεδάσεως».—Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Τόμ. 2, στ. 1104.

Recommended For You