Ποιές αλλαγές έρχονται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σε όλους τους Δήμους της χώρας επεκτείνεται από 1η Γενάρη του 2017 το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων που εξασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ταυτόχρονα προωθεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ωφελουμένων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει την επέκταση του Κ.Ε.Α. σε όλους τους Δήμους της χώρας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη ή / και άμβλυνση του κινδύνου των κοινωνικών διακρίσεων, την ενίσχυση του εργασιακού ήθους των εν δυνάμει δικαιούχων του Κ.Ε.Α., που δύνανται να εργαστούν, την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών οφελών και εν γένει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Με το άρθρο 22 του ν/σ γίνονται παράλληλα και οι παρακάτω τροποποιήσεις στο πρόγραμμα:

  • στην κατηγορία πολυπρόσωπο νοικοκυριό που ωφελείται από το πρόγραμμα, εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία, ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
  • στην έννοια του εγγυημένου ποσού, στο οποίο συνυπολογίζεται πλέον και η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ στο κάθε νοικοκυριό
  • προβλέπεται η κατάργηση της περίπτωσης όσων υπηρετούν τη θητεία τους από τις κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΕΑ που χαρακτηρίζονται ως μη δυνάμενοι να εργαστούν
  • γίνεται καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΚΕΑ,
  • υπάρχει πρόβλεψη και ποινικών κυρώσεων σε βάρος όσων δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν αληθινά κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.Δείτε εδώ όλο το σχέδιο νόμου

Recommended For You