Παλιές έγχρωμες φωτογραφίες της Ελλάδας

Χαλκίδα, τέλη δεκαετίας ’50
Ναύπλιο 1965
(photo by Colin Pickett)
Ηράκλειο Κρήτης, Μάιος 1971
(photo by C.J. Ford)
Ηράκλειο Κρήτης, δεκαετία ’60
Μύκονος, Απρίλιος 1960
(photo by Priscilla Turner)
Μύκονος 60s
Kαβάλα
Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας, δεκαετία ’60
Σύρος, δεκαετία ’60
Ρόδος, Ibiscus Hotel, δεκαετία ’60
Ρόδος, Μάιος 1959
(photo by S. Katcoff)
Καμμένα Βούρλα, τουριστικό ξενοδοχείο, 60s

Recommended For You