Τι αισθάνεται τι νιώθει τι καταλαβαίνει ένα παιδί με σύνδρομο down και πως πρέπει να προσεγγίζουμε ένα τέτοιο παιδί;

Τα παιδιά με σύνδρομο Down, όπως κάθε άλλο παιδί, έχουν μια σειρά από συναισθήματα και γνωστικές ικανότητες. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιάσουν κάποιες αναπτυξιακές καθυστερήσεις και διανοητικές αναπηρίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε παιδί με σύνδρομο Down είναι μοναδικό και μπορεί να έχει διαφορετικές δυνάμεις και προκλήσεις. Ακολουθούν ορισμένες γενικές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την κατανόηση και την προσέγγιση ενός παιδιού με σύνδρομο Down:

 1. Συναισθήματα: Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να βιώσουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, όπως ευτυχία, λύπη, απογοήτευση και ενθουσιασμό, όπως και κάθε άλλο παιδί. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε και να επικυρώνετε τα συναισθήματά τους.
 2. Κατανόηση: Τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν διαφορετικούς βαθμούς γνωστικών ικανοτήτων. Συχνά έχουν κάποιο επίπεδο διανοητικής αναπηρίας, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση και τη μάθησή τους. Ωστόσο, μπορούν ακόμα να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες, αν και με διαφορετικό ρυθμό. Μπορούν να επωφεληθούν από οπτικά βοηθήματα, επαναλήψεις και προσεγγίσεις πρακτικής μάθησης.
 3. Επικοινωνία: Μερικά παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις με την ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας. Μπορεί να έχουν καθυστερήσει την ομιλία ή να χρησιμοποιούν μικρότερες προτάσεις. Ωστόσο, πολλά παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους όπως η νοηματική γλώσσα, τα συστήματα επικοινωνίας με εικόνες ή οι συσκευές επαυξημένης και εναλλακτικής επικοινωνίας (AAC).
 4. Μάθηση και εκπαίδευση: Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να μάθουν και να επωφεληθούν από την εκπαίδευση, αν και το στυλ και ο ρυθμός μάθησής τους μπορεί να διαφέρουν. Μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη και εξατομικευμένες στρατηγικές διδασκαλίας. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, οι υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και τα περιβάλλοντα στην τάξη χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να τους προσφέρουν ευκαιρίες για μάθηση και ευημερία.
 5. Κοινωνική αλληλεπίδραση: Τα παιδιά με σύνδρομο Down συχνά απολαμβάνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη δημιουργία σχέσεων. Μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις με κοινωνικές δεξιότητες και επικοινωνία, αλλά με υπομονή, κατανόηση και κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να αναπτύξουν ουσιαστικές συνδέσεις και φιλίες με συνομηλίκους και μέλη της οικογένειας.

Όταν πλησιάζετε ένα παιδί με σύνδρομο Down, είναι απαραίτητο:

 • Αντιμετωπίστε τους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας την ατομικότητά τους.
 • Χρησιμοποιήστε καθαρή και απλή γλώσσα, μιλώντας με πιο αργό ρυθμό εάν χρειάζεται.
 • Δώστε τους χρόνο να επεξεργαστούν πληροφορίες και να απαντήσουν.
 • Χρησιμοποιήστε οπτικές ενδείξεις και χειρονομίες για να υποστηρίξετε την επικοινωνία.
 • Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία και δώστε τους ευκαιρίες να κάνουν επιλογές.
 • Εστιάστε στις δυνάμεις και τις ικανότητές τους και όχι στους περιορισμούς τους.
 • Δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον που προωθεί τη συνολική ανάπτυξή τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε παιδί με σύνδρομο Down είναι μοναδικό και οι ανάγκες και οι προτιμήσεις του μπορεί να διαφέρουν. Μπορεί να είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε επαγγελματίες που ειδικεύονται στην εργασία με άτομα με σύνδρομο Down, όπως παιδίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και δασκάλους ειδικής αγωγής, για να προσαρμόσετε την προσέγγιση σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού.

Recommended For You