Οδηγίες καλής συμπεριφοράς στο Θέατρο πίσω στο 1935

«Συνήθως στα καλοκαιρινά θέατρα δεν είναι ανάγκη να πηγαίνη κανείς ντυμμένος πλούσια. Οι κυρίες μπορεί να πάνε με φορέματα περιπάτου και με μικρό καπέλλο για να μην εμποδίζουν εκείνους που κάθονται πίσω∙ εν ανάγκη μπορεί να το βγάζουν. Τα κοσμήματα, εν γένει, επιτρέπονται στο θέατρο. Οι άνδρες θα φορέσουν, επίσης, ένδυμα περιπάτου, πολλοί μάλιστα όταν η ζέστη είναι υπερβολική, φορούν το λινό τους κουστούμι, αν και αυτό δεν είναι σωστό, δεδομένου ότι το λινό κουστούμι φοριέται μονάχα το πρωί. Ο κύριος κατ’ ουδένα λόγον επιτρέπεται να φορή στο θέατρο το καπέλλο του. Μόνον στα διαλείμματα μπορεί να το φορέση και αν πρόκειται να βγη προς στιγμήν έξω.

Εάν ο κύριος συνοδεύει κυρίαν, φροντίζει εγκαίρως για τα εισιτήρια, για να εξασφαλίση καλάς θέσεις. Πηγαίνομεν πριν αρχίση η παράσταση και δίνομε στον ταξιθέτη φιλοδώρημα. Όταν βρούμε τη θέση μας, βάζομε την κυρία δεξιά μας κι’ύστερα καθήμεθα. Εάν συνοδεύουμε δύο, θα καθήσωμε στη μέση. Δεξιά βάζομε την μεγαλειτέρα, στην ηλικία, κυρία. Εάν δύο κύριοι συνοδεύουν μια κυρία, την τοποθετούν στο μέσο τους. Εάν καθήσωμε κατά λάθος στις θέσεις άλλων, πρέπει να φύγωμε αμέσως μόλις μας ειδοποιήσουν, χωρίς αντιρρήσεις και επεισόδια.

Όταν αρχίση η παράσταση, δεν πρέπει να θορυβούμε, να μιλούμε δυνατά, να κινούμεθα, να γελάμε ή σχολιάζωμε και εν γένει να ενοχλούμε τους άλλους. Στο θεωρείο, οι κυρίες κάθονται εμπρός και οι κύριοι πίσω. Εκτός αν χωρούν όλοι εμπρός. Όταν τελειώση, δεν πρέπει να βιασθούμε να φύγωμε.

Στα χειμωνιάτικα θέατρα πηγαίνομε ντυμένοι καλλίτερα. Οι άνδρες –τουλάχιστον στις επίσημες παραστάσεις- πρέπει να πηγαίνουν με σμόκιν. Εις την Ελλάδα πηγαίνουν με σακκάκι, εκτός αν ορίζεται στο πρόγραμμα το επίσημο ένδυμα, οπότε οι κυρίες θα πάνε με ντεκολτέ και χωρίς καπέλλο. Διαφορετικά πηγαίνουν με φορέματα περιπάτου. Οι κυρίες πούναι στα θεωρεία, δεν πρέπει να παρακολουθούν επιμόνως με τα κιάλια αυτούς πούναι στην πλατεία ή στα άλλα θεωρεία. Οι κύριοι που θέλουν να χαιρετίσουν μια κυρία πούναι στο θεωρείο της, την επισκέπτονται στο θεωρείο και δεν μένουν παρά λίγα μόνον λεπτά.

Ο συνοδεύων κυρία, μπορεί να της προσφέρη ένα αναψυκτικό στο θεωρείο ή να τη συνοδεύση στο μπουφέ. Μετά τη παράσταση, πάμε τις κυρίες εις το σπίτι ή σε ζαχαροπλαστείο. Όταν παραδώσωμε τα παλτά μας κλπ. στην γαρδαρόμπα, πέρνομε έναν αριθμό και δίδομε φιλοδώρημα».

http://paliaathina.com

Recommended For You