ΟΑΕΔ πως αμείβονται και ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων με τα πεντάμηνα

imagesΣυμπληρωματικές οδηγίες έχει δώσει εδώ και λίγες ημέρες ο ΟΑΕΔ για τις αμοιβές την ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων με την κοινωφελή εργασία ή όποιος αλλιώς πεντάμηνα όπως είθισται να ονομάζονται τα προγράμματα αυτά.

Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ αναφέρει ότι οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως νια ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως νια ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Επίσης κάνει γνωστό ότι εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους εργαζόμενους . Για την ασφάλιση των ωφελουμένων εφαρμόζεται ο κανονισμός ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ.

Ως χρόνος εργασίας, θεωρείται ο χρόνος που ο ωφελούμενος μισθωτός πλήρους απασχόλησης είναι στη διάθεση του εργοδότη / επιβλέποντα φορέα να απασχοληθεί .

Με βάση τα ανωτέρω οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που βρίσκονται στη διάθεση του εργοδότη / επιβλέποντα φορέα ολόκληρο τον μήνα, ασφαλίζονται και αμείβονται για 25 ημέρες και συγκεκριμένα με 490 ευρώ οι ωφελούμενοι άνω των 25 ετών και με 427 ευρώ οι ωφελούμενοι κάτω των 25 ετών.

Σε περίπτωση που ωφελούμενος απασχοληθεί λιγότερο από τις αναφερόμενες 25 ημέρες, η αμοιβή τους προκύπτει από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης επί του ημερήσιου ποσού πληρωμής, το οποίο ανέρχεται σε 19,6 ευρώ για τα άτομα άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ για τα άτομα κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εάν ο εργαζόμενος λείψει από την εργασία του ακόμη και για ασθένεια δεν πληρώνεται την ημέρα αυτή.

Οι εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία ουσιαστικά δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα εκτός από αυτό της ασφάλισης . Δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί -που ονομάζονται ωφελούμενοι- που θα εργαστούν στην κοινωφελή εργασία αν και θα προσφέρουν εξαρτημένη εργασία, δεν έχουν δικαίωμα άδειας, ούτε αναρρωτικής, επιδόματος αδείας, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Επίσης δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών, προϋπηρεσίας κατά παρέκκλιση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Εκτός απο τα παραπάνω , πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με τις πληρωμές των μισθών τους αφού σε πολλούς δήμους δεν έχουν δοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους.

Πολλοί είναι οι δήμοι που εκδίδουν ανακοινώσεις ότι έχουν ήδη στείλει στον ΟΑΕΔ τις καταστάσεις ώστε να προχωρήσει η πληρωμή των εργαζομένων αλλά ο Οργανισμός δεν τα έχει καταβάλει. Από την άλλη πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που έχουν πληρωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις πληρωμές .

Recommended For You