Νομοθεσία που διέπει την μετακίνηση σκύλων οδηγών στα μέσα μεταφοράς

images“Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους” παρ 2. άρθρο 10 του 4039/12 όπως τροποποιήθηκε από τον 4235/14 (ο νόμος για τα κατοικίδια)

Εν συνεχεία σύμφωνα με την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α27733/2213 ΦΕΚ Β 1181/19.06.2015 (Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ).):

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Επιβατών
” Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής: Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.”

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Μεταφορέων
“ΙΙ. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, υποχρεούνται:
– Να λαμβάνουν μέτρα που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα συγκοινωνιακά μέσα ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και γενικά όσων χρειάζονται βοήθεια (π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) και να ενθαρρύνουν τη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών από τα άτομα αυτά.”

Η παράβασή του λογικά εμπίπτει στις πολύ σοβαρές παραβάσεις. “Άρνηση μεταφορέα, ταξιδιωτικού πράκτορα και διοργανωτή ταξιδιού να δεχθεί κράτηση, να εκδώσει ή να παράσχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσει άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα .” 500 ευρώ πρόστιμο.
ή ίσως και στις ιδιαζόντως σοβαρές (δεν είμαι νομικός για να κρίνω)
“Περιορισμός ή αποποίηση των βάσει του Κανονισμού υποχρεώσεων προς τους επιβάτες με ρήτρα περιορισμού ή παρέκκλισης στη σύμβαση μεταφοράς” 2000 ευρώ πρόστιμο.

Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη απόφαση μιλάει στο τελευταίο της παράρτημα για κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας.

Δύο νόμους χρειάζεται να γνωρίζει ο οδηγός. Τον Κ.Ο.Κ. και αυτόν εδώ που διέπει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εάν δεν μπορεί να τους τηρήσει, γειά σας και από εδώ πάνε και οι άλλοι.

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya%207733_2015.htm

Recommended For You