Νέα πρόστιμα ύψους 27.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για SPAM

imagesΗ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 29-07-2016 προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση του αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

(κατεβάστε τις αποφάσεις από εδώ Απόφαση 78-2016Απόφαση 79-2016 )

Recommended For You