Μην Κάνετε τον Οίκο του Πατέρα μου Οίκο Εμπορίου!

Ιωάννης 2: 13-16 – 13 Πλησίαζε δε το πάσχα των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ. 14 Και βρήκε στο ναό αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια, και τους νομισματοπώλες στα καθίσματά τους. 15 Αφού, λοιπόν, έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε από το ναό όλους εκείνους με τα πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμοιβών και αναποδογύρισε τα τραπέζια τους. 16 Και είπε σε εκείνους που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ! Μην κάνετε τον οίκο του Πατέρα μου οίκο εμπορίου!»

01

02

03

04

05

Recommended For You