Ήταν η Μαρία η Μητέρα του Θεού;

Ο άγγελος που την πληροφόρησε για την επικείμενη θαυματουργική γέννηση δεν είπε ότι ο γιος της θα ήταν ο Θεός. Είπε: «Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. . . . Το άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού».—Λουκ. 1:31‐35,

Εβρ. 2:14, 17, ΕΜΖ: «Αφού, λοιπόν, “τα παιδιά” ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, έτσι κι αυτός [ο Ιησούς] . . . πήρε σάρκα και αίμα σαν κι αυτούς . . . Γι’ αυτό και ήταν αναγκαίο να εξομοιωθεί σε όλα με τ’ αδέλφια του». (Αλλά θα είχε «εξομοιωθεί σε όλα με τ’ αδέλφια του» αν ήταν θεάνθρωπος;)

Η Νέα Καθολική Εγκυκλοπαίδεια λέει: «Η Μαρία είναι πραγματικά η μητέρα του Θεού αν πληρούνται δύο προϋποθέσεις: αν είναι πράγματι η μητέρα του Ιησού και αν ο Ιησούς είναι πράγματι ο Θεός». (1967, Τόμ. 10, σ. 21) Η Αγία Γραφή λέει ότι η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού, αλλά ήταν ο Ιησούς ο Θεός;

Τον τέταρτο αιώνα, πολύ μετά τη συμπλήρωση της συγγραφής της Αγίας Γραφής, διατύπωσε επίσημα η Εκκλησία το δόγμα της Τριάδας. (Εγκυκλοπαίδεια Δομή (Έκδοση 1976), Τόμ. 1, σ. 36· βλέπε σελίδες 447‐449, στο λήμμα «Τριάδα».) Τότε, στο Σύμβολο Πίστης που συντάχθηκε στη Νίκαια, ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε ως “Θεός αληθινός”.

Μετέπειτα, στη Σύνοδο της Εφέσου το 431 Κ.Χ., η Μαρία ανακηρύχτηκε από την Εκκλησία Θεοτόκος, που σημαίνει «αυτή που γέννησε τον Θεό» ή «Μητέρα του Θεού». Ωστόσο, καμιά μετάφραση της Αγίας Γραφής δεν περιέχει ούτε το συγκεκριμένο προσδιορισμό ούτε κάποια τέτοια ιδέα.

Recommended For You