Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Μισθός σε όσους υπέστησαν εργατικό ατύχημα

imagesΔιευκρινίσεις για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, από τον ΟΑΕΔ και τους Δήμους, παρέχει με έγγραφό της η ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Δήμητρα Χαλκιά.

Με αφορμή περιπτώσεις που σημειώθηκε σε ωφελούμενους του προγράμματος εργατικό ατύχημα, στο έγγραφο τονίζεται ότι «ο ωφελούμενος που διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος». Συνεπώς στο ίδιο έγγραφο ξεκαθαρίζεται ότι «οι ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέστησαν εργατικό ατύχημα συνεχίζουν να αμείβονται χωρίς καμία διακοπή και χωρίς υποχρέωση να αναπληρώσουν τις ημέρες κατά τις οποίες απουσιάζουν λόγω του εργατικού ατυχήματος από την θέση που έχουν τοποθετηθεί». Η κα Χαλκιά επισημαίνει ότι οι τυχόν ευθύνες και οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιβλέποντες φορείς «σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλονται, καθώς και οι θεμελιώδεις έννοιες της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας των εργαζομένων».

Αναφορικά με το ωράριο εργασίας των ωφελούμενων του Προγράμματος, στο έγγραφο σημειώνεται ότι αυτό «θα ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι στους Δήμους με την ίδια ειδικότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Από το ίδιο έγγραφο γίνεται γνωστό ότι από το σύνολο των ωφελούμενων της α’ φάσης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας προέκυψαν 1.326 αδιάθετες θέσεις, συνεπώς ο τελικός αριθμός ανήλθε σε 31.107 θέσεις.

Recommended For You