Καταστροφικό το κόστος για μια χώρα ο περιορισμός της θρησκευτικής ελευθερίας

Η Αμερική δεν πρέπει ποτέ να διαμαρτύρεται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα τις ταλαιπωρίες που προκαλεί η παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Οι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν προστατεύοντας την πρώτη ελευθερία του συντάγματος της Αμερικής και την υπεράσπιση της στο εξωτερικό.

Αυτήν την εβδομάδα, το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας χαρακτήρισε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως «εξτρεμιστική ομάδα», απαγορεύοντας την δράση τους στη χώρα, διατάσσοντας την κυβέρνηση να καταλάβει την περιουσία της κλείνοντας το τοπικό γραφείο της ομάδας μαζί με τις σχεδόν 400 τοπικές εκκλησίες τους.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι αυτές οι παραβιάσεις (θρησκευτικής ελευθερίας) δεν είναι μόνο στατιστικές. Δεν είναι μόνο σύντομα νέα. Αυτά είναι ανθρώπινα όντα και οικογένειες “, δήλωσε ο Thomas Reese, Αναπλ πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία. “Αναζητούμε τρόπους για να το καταστήσουμε πιο ορατό”.

Αυτή την εβδομάδα, η διμερής επιτροπή για τη θρησκευτική ελευθερία δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της και, για πρώτη φορά από την έναρξη της έκθεσης, η Επιτροπή έθεσε τη Ρωσία στον κατάλογο των «χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος», στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η Συρία, η Κίνα και το Ιράν . Η έκθεση προειδοποίησε περαιτέρω τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες για μια αυξανόμενη τάση προς τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία.

Για να καταπολεμήσουν την εφησυχασμό και την απάθεια όταν πλησιάζουν στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας στο εξωτερικό, οι πολίτες μπορούν να επαγρυπνούν για την εξασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας στο σπίτι, εφαρμόζοντας τις παραδόσεις πίστης τους. Καθώς ο αριθμός των θρησκευτικών “nones” διογκώνεται, η στήριξη της φιλοσοφικής θρησκείας είναι κρίσιμη στην Αμερική.

Η έκθεση της Επιτροπής των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία τονίζει τον ανθρώπινο αντίκτυπο της θρησκευτικής καταπίεσης.

Υπάρχει καταστροφικό μικροοικονομικό και μακροοικονομικό κόστος με τον περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές Brian Grim και Roger Finke, η μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία σε μια χώρα συσχετίζεται με μειωμένες συγκρούσεις που σχετίζονται με τη θρησκεία. Μειώνει τον ανθρώπινο πόνο και βελτιώνει την οικονομική σταθερότητα, επιτρέποντας μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Εν τω μεταξύ, η θρησκευτική ελευθερία συσχετίζεται επίσης με αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης και μειωμένα επίπεδα διαφθοράς. Οι Grim και Finke υπογραμμίζουν πως η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί μέρος μιας δέσμης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δρουν για την προώθηση άλλων φιλοσοφικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, της βελτιωμένης δυνατότητας κατοίκησης, της αυξημένης χειραφέτησης των φύλων, των υψηλότερων μισθών για τις γυναίκες και του μεγαλύτερου ΑΕγχΠ.

Όπως υπενθυμίζει ο καθηγητής Reese στους Αμερικανούς και στον κόσμο, αυτά δεν είναι “απλά στατιστικά στοιχεία”. Πρόκειται για ανθρώπους. Το κόστος για αυτά τα άτομα και τις οικογένειες είναι πραγματικό.

Μελέτες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα. Η θρησκευτική ελευθερία είναι το θεμέλιο της κοινωνίας των πολιτών και ένας σημαντικός καταλύτης για την αυξανόμενη ανθρωπογενή ανάπτυξη.

Για χάρη του δικού του λαού, η Ρωσία θα έκανε καλό να αντιστραφεί. Από την πλευρά της, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για να συνεχίσουν την υποστήριξη της πρώτη τους συνταγματικής ελευθερία στην πατρίδα τους προωθώντας την στο εξωτερικό.

http://www.deseretnews.com

Recommended For You