Η φυσιογνωμική των γυναικών το 1932

«Μέτωπο ευρύ και επιβλητικό, μύτη κανονική, ενώ το άνω χείλος προεξέχει. Μάλλον μπλέξατε με φιλόδοξη γυναίκα!», έγραφε εφημερίδα της Αθήνας το 1932

Φυσιογνωμικά του 1932 …

Ένα πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε στον παλιό αθηναϊκό τύπο. Δεν το έβαζε κάτω με τίποτα. Ασχολείτο με τα πιο δύσκολα θέματα προς μεγάλη ικανοποίηση των πολυαρίθμων αναγνωστών του. Ιδού λοιπόν μια μικρή δημοσιογραφική πραγματεία της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» όπου η συνεργάτης με το ψευδώνυμο «Νίνα» μας μυεί στα φυσιογνωμικά των γυναικών και πως μπορείς από αυτά να καταλάβεις τον χαρακτήρα τους. «Η φιλάρεσκη γυναίκα Το μέτωπο της φιλάρεσκης γυναίκας έχει τρείς ελαφρότατες ρυτίδες: η μία φανερώνει την υποκρισία, η άλλη το φθόνο και η τρίτη το φόβο μη αποκαλυφθή η αλήθεια.

Η φιλάρεσκη γυναίκα, πού έχει ως μόνον σκοπόν του βίου της να αρέση, ρυτιδώνεται γρήγορα. Τα χείλη της είνε λεπτά και τα μάτια της δεν κυττάζουν ποτέ κατά πρόσωπο τους άλλους. Ο μόνος σκοπός του βίου της είνε να κατακτά τους άνδρες. Στο βάθος της ψυχής της δεν αισθάνεται κανένα πραγματικό αίσθημα άλλο από το αίσθημα της φιλαρεσκείας. Κύριοι, φυλαχθείτε από τη φιλάρεσκη γυναίκα!…

Η φιλόδοξη γυναίκα

Η φιλόδοξη έχει ένα ελάττωμα πού χώνεται σαν κλέπτης μέσα στη γυναικεία καρδιά, ξυπνά τη ζήλεια, το φθόνο και κάποτε εξουδετερώνει τη συνείδηση. Η γυναίκα αυτή φιλοδοξεί να καθυποτάξη τους πάντας. Η καρδιά της είνε ένας ωκεανός ανεκπλήρωτων πόθων. Αλλοίμονο στον άνδρα που θα υποδουλωθή σε μια φιλόδοξη γυναίκα. Η φυσιογνωμία της έχει κάτι το αυστηρό. Το μέτωπό της είνε ευρύ και επιβλητικό. Η μύτη της είνε κανονική και θυμίζει την μύτη του Ναπολέοντος. Το άνω χείλος προεξέχει και φανερώνει αγέρωχον χαρακτήρα. Τα μάτια της αλλάζουν συχνά έκφραση.

Η φιλόδοξη θέλει να επιβάλλεται παντού και εις όλας τας περιστάσεις. Γενικώς προκαλεί δυσμενή σχόλια και δεν είνε συμπαθητική. Στο φέρσιμο της έχει κάτι το στρατιωτικό. Είνε πάντα σαν να θέλη να διοικήση τους άλλους. Προσοχή! Η φιλόδοξη γυναίκα ξέρει να υποχωρή και να υποκρίνεται όταν θέλη να φθάση στο σκοπό της.

Η μελαγχολική γυναίκα

Κάποτε μια έκφρασις λεπτής μελαγχολίας εξευγενίζει και ομορφαίνει τη γυναίκα. Της δίδει μια τρυφερά και συμπαθητική έκφραση στο βλέμμα και μια γοητευτική χάρη στο μειδίαμα.

Μα συχνά την καθιστά ανεπιθύμητον. Εάν ζητήσωμε να συγκρίνωμε τη μελαγχολική με ένα αντίστοιχο ζώον, θα σκεφθούμε την … προβατίνα που μας παρατηρεί με το παραπονιάρικο βλέμμα της.

Οι μελαγχολικές γυναίκες στερούνται σχεδόν πάντοτε ευφυΐας. Ο πολύ μακρύς λαιμός δείχνει πλήρη αδυναμίαν χαρακτήρος. Οι μελαγχολικές γυναίκες έχουν ένα λαιμό πού θυμίζει το λαιμό του κύκνου. Το μειδίαμα που φωτίζει κάποτε τα χείλη τους είνε αποτέλεσμα μιάς ανίατης ψυχικής αρρώστιας. Μια απολύτως έξυπνη γυναίκα δεν πάσχει ποτέ από χρονίαν μελαγχολίαν.

Η ζηλότυπη γυναίκα

Η ζηλότυπη γυναίκα έχει εκτάκτως ανήσυχη ιδιοσυγκρασία. Το μέτωπό της είνε χαμηλό, συνοφρυωμένο, ανήσυχο. Χίλιες φανταστικές σκέψεις την τυραννούν ακαταπαύστως. Τα χείλη της είνε συνεσφιγμένα, το βλέμμα της ολίγον απλανές και η αναπνοή της ανώμαλος.

Η ζηλότυπη γυναίκα είνε συνήθως ισχνή, νευρική και δίδει διαρκώς διαταγάς… Δεν μπορεί να ανεχθή την επιτυχία οιασδήποτε άλλης γυναίκας. Αι κινήσεις της είνε απότομοι και ανήσυχοι. Η ζηλότυπη είνε εκτάκτως προληπτική και καθιστά δυστυχή τα άτομα πού ζουν μαζί της και ιδίως τα άτομα πού αγαπά. Το κρανίον της είνε πολύ ανεπτυγμένο, όπως ανεπτυγμένη είνε και η φαντασία της…

Η ανόητη γυναίκα

Μια ανόητη γυναίκα είνε σαν μια στάμνα με δύο χέρια πού οι άλλοι μετακομίζουν όπου θέλουν.

Ο τύπος της: ένα στενό μέτωπο, φρύδια πυκνά, μεγάλο και ωοειδές πρόσωπο. Η ρίζα των μαλλιών είνε πολύ χαμηλά στο μέτωπο, τα αυτιά μεγάλα, οι ώμοι γυρτοί. Το σημείον από το οποίον διακρίνεται ακόμη καλλίτερα η ανοησία είνε το ανέκφραστο και νυσταλέον βλέμμα, τα μισοκοιμισμένα μάτια εις τα οποία δεν λάμπει ποτέ η φωτιά και η ζωή.

Χαρακτηριστικός είνε και ο ήχος της φωνής, πού δεν έχει παλμούς και δεν προφέρει παρά ανοησίες… Συνήθως η ανόητη έχει πολύ μεγάλη ιδέα του εαυτού της. Είνε σχεδόν πάντοτε σνόμπ!

Η ματαιόδοξη γυναίκα

Η ματαιόδοξη είνε ένας τύπος γυναικός που συναντώμε συχνά στη ζωή. Τα χαρακτηριστικά της ελαφράς και ματαιόδοξης γυναίκας είνε ακανόνιστα: μεγάλα μάτια χωρίς βάθος και χωρίς σκέψι, μυτίτσα σηκωτή, όμορφο στοματάκι με λευκά δόντια. Μια μεγάλη απόστασις μεταξύ του στόματος και της μύτης δείχνει την έλλειψι σοβαρότητος χαρακτήρος. Το μικρό σαγόνι δείχνει ένα χαρακτήρα χωρίς λογική, δύναμι και θέληση

Η ματαιόδοξη είνε λυμφατικής ιδιοσυγκρασίας. Τα χέρια της είνε λευκά και το πόδι της μικρό και κομψό. Αι προλήψεις εισέρχονται από χίλιες πόρτες μέσα στο άμυαλο αυτό κεφαλάκι. Μια ματαιόδοξη γυναίκα μπορεί να παραβληθή με το παγώνι πού δείχνει την πολύχρωμη ουρά του για να εκπλήξη…

Η ρωμαντική γυναίκα

Ο τύπος αυτός είνε σπανιώτερος από άλλοτε, αλλά δεν έλειψε ακόμη από την τόσο πεζή εποχή μας.

Η ρωμαντική γυναίκα είνε υψηλή, όμορφη και εκτάκτως ευαίσθητη και νευρική. Βλέπει τον κόσμο ανάμεσα από το κρύσταλλο του ενθουσιασμού και βυθίζεται διαρκώς σε όνειρα, πού φευ: γίνονται σκληρά πραγματικότης!

Η ρωμαντική τρέφεται με φιλολογίαν και … απογοητεύσεις. Είνε η γυναίκα πού οι άνδρες δεν εννοούν ποτέ και ποτίζουν με πικρίας…

Η ενάρετος γυναίκα

Η ενάρετος γυναίκα είνε ήρεμος και δεν παραφέρεται. Η λογική και η φρόνησις αποτελούν μέρος του χαρακτήρος της. Γι’ αυτό τα χαρακτηριστικά της παρουσιάζουν γεωμετρικήν τελειότητα: η μύτη της είνε κανονική, το σαγόνι είνε στρογγυλό και ευρύ το μέτωπον. Έκφρασις τελείας μακαριότητος. Το χέρι της είνε λευκό και κανονικό. Τα μάτια της εκφράζουν μια ορισμένη σκέψη. Η ενάρετος γυναίκα δεν χάνεται στις αισθηματολογίες που κάποτε προκαλούν σκάνδαλα και καταστροφές. Ο έξυπνος άνδρας την διακρίνει μέσα στο πλήθος των άλλων γυναικών. Και την εκλέγει για σύντροφον του βίου του, διότι παρουσιάζει όλα τα προσόντα πού λείπουν από τις άλλες».

http://paliaathina.com/gr

Recommended For You