Η Υπαπαντή—μια Εορτή που Αντιφάσκει

imagesΣύμφωνα με την «Καθολική Εγκυκλοπαιδεία», η εορτή της Υπαπαντής, η οποία συμπίπτει με την 2α Φεβρουαρίου, είναι μια ημέρα αφιερωμένη προς τιμήν του καθαρισμού της Παρθένου Μαρίας. Είναι προς ανάμνησι της υπακοής της Μαρίας στο νόμο του Θεού, όταν μετέβη στο ναό της Ιερουσαλήμ και προσέφερε τη θυσία του καθαρισμού της μετά τη γέννησι του Ιησού. (Λουκ 2:21-24· Λευιτ. 12:1-4) Τι περίεργο! Η Καθολική εκκλησία διδάσκει ότι η Μαρία ήταν αναμάρτητος όταν συνέλαβε τον Ιησού, και εν τούτοις ορίζει μια ημέρα προς τιμήν μιας πράξεως που αποδεικνύει ότι δεν ήταν αναμάρτητη, αλλ’ ότι ήταν ατελής, όπως είναι όλοι οι απόγονοι του Αδάμ.—Ρωμ. 3:23· 5:12.

*** g70 22/6 σ. 31 Ματιές στον Κόσμο—Β΄ ***

Recommended For You