Η Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να ελεγχθεί

Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Ειδικών Νευρολογικών Θεραπειών του ΙΑΣΩ General είναι ένα από τα ελάχιστα οργανωμένα κέντρα στην Ελλάδα που απευθύνεται σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Η συγκεκριμένη πάθηση, αν και πλήττει κυρίως νέους, δραστήριους ανθρώπους, μπορεί μακροχρόνια με την κατάλληλη αγωγή και τη σωστή παρακολούθηση να ελεγχθεί έτσι ώστε οι ασθενείς να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί και να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο ζωής.

Σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση  

Στο κέντρο εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες, όλες οι νεότερες θεραπείες, ανοσοτροποποιητικές, συμπτωματικές και εξειδικευμένες, όπως ειδικές ανοσοθεραπείες, θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ανοσοκαταστολής κ.λπ. Επιπλέον, διεξάγεται σημαντικό ερευνητικό έργο με θεραπευτικά πρωτόκολλα, ακόμα και πρώιμης φάσης, σε συνεργασία και με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.

▶ Η Διευθύντρια του Κέντρου, Ειδικός Νευρολόγος κ. Στεφανία Σωτηρλή, και ο Αναπληρωτής Διευθυντής, Ειδικός Νευρολόγος κ. Γρηγόριος Χειλάκος, είναι  εξειδικευμένοι ιατροί με πολυετή εμπειρία σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κάθε μορφής και βαρύτητας καθώς και στην πραγματοποίηση ερευνητικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων με μεγάλο αριθμό ασθενών.

▶ Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Ειδικών Νευρολογικών Θεραπειών παρέχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, υποστηριζόμενο από τις σύγχρονες υποδομές του ΙΑΣΩ General και του Ομίλου ΙΑΣΩ.

▶ Συνεργάζεται στενά με τα Απεικονιστικά και Βιοπαθολογικά  Εργαστήρια (Μαγνητικής Τομογραφίας, Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Κεντρικά Εργαστήρια, Καρδιολογικό), το τμήμα Πλασμαφαίρεσης και το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ General καθώς και με το Κέντρο Αποθεραπείας –

Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» του Ομίλου ΙΑΣΩ. 

▶ Στόχος του Κέντρου είναι, αξιοποιώντας την πολύπλευρη δυναμική του Ομίλου ΙΑΣΩ, να εξασφαλίσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών, προάγοντας την επιστημονική γνώση στο πεδίο της πολλαπλής σκλήρυνσης.

▶ Ελπίδα μεταδίδουν οι Διευθυντές του κέντρου οι οποίοι δηλώνουν ότι «η Πολλαπλή Σκλήρυνση σήμερα αντιμετωπίζεται. Οι θεραπείες που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και αυτές που συνεχώς βρίσκουν το δρόμο προς έγκριση και κυκλοφορία, είναι όλο και περισσότερες και πιο αποτελεσματικές. Οι ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση έχουν σήμερα καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη προοπτική στην εξέλιξη της νόσου και φτάνουν όλο και πιο σπάνια σε δύσκολα και προχωρημένα στάδια της νόσου».

Recommended For You