Η Κοινωνική Οικονομία πατάει στο Ευρωκοινοβούλιο

imagesΣτις 28 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία της GUE/NGL γίνεται πανευρωπαϊκό φόρουμ για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Είναι μια κίνηση που θέλει να τονώσει το ρεύμα που άρχισε να σχηματίζεται στα χρόνια της κρίσης, με τη γέννηση και ανάπτυξη πληθώρας εγχειρημάτων πάνω στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας. Τις προηγούμενες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αντικείμενο την ατζέντα του φόρουμ. Στις συναντήσεις προσκλήθηκαν πρωτοβουλίες και συλλογικότητες από όλες τις χώρες για την από κοινού διαμόρφωση των θεματικών που θα συζητηθούν, ανάμεσά τους φυσικά και εγχειρήματα από την Ελλάδα. Από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντίνα Κούνεβα προσκάλεσε την Αλληλεγγύη για Όλους και ο Στέλιος Κούλογλου τη ΒΙΟΜΕ, που οι μεν ως δίαυλος επικοινωνίας των κοινωνικών δομών σε πανελλαδικό επίπεδο και οι δε ως το μοναδικό πείραμα αυτοδιαχείρισης στη βιομηχανία γνωρίζουν πώς μπορεί να πετύχει ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομίας.

Να γίνει θεσμός

Στόχος της GUE/NGL είναι τα ζητήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να συζητούνται σε σταθερή βάση και η 28η Ιανουαρίου ορίζεται ως η αρχή. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για μια άλλη Ευρώπη δεν είναι απλώς σλόγκαν, συνεπώς δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει το είδος της οικονομίας που ιεραρχεί ως πρώτες προτεραιότητες τις ανθρώπινες ανάγκες, την ισότητα, τη δημοκρατία και όχι την κερδοσκοπία και τη συσσώρευση κέρδους. Η κρίση ανέδειξε πληθώρα πρωτοβουλιών με αυτά τα χαρακτηριστικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στις χώρες του Νότου που επλήγησαν περισσότερο από τις πολιτικές λιτότητας. Στόχος είναι να υπάρξει η ενίσχυση των κοινωνικών εγχειρημάτων αντί να επέλθει μαρασμός όπως συνέβη στο παρελθόν, όταν αντίστοιχες προσπάθειες “ξεφούσκωσαν”, λόγω της απογοήτευσης και κόπωσης όσων συμμετείχαν. Στην GUE/NGL πιστεύουν ότι έχει φτάσει στιγμή ώστε το θέμα να ακουστεί και στις Βρυξέλλες. … διαβάστε εδώ την συνέχεια

Recommended For You