Διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα

imagesΣτα απαραίτητα έγγραφα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα, αναφέρει κείμενο της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών αφορούν μόνο τα ακτινίδια. Όπως αναφέρει το κείμενο χαρακτηριστικά «κατόπιν προβλημάτων που διαπιστώνουμε ότι επαναλαμβάνονται συχνά κατά τη διαδικασία εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω ώστε να οργανώνετε έγκαιρα τις εξαγωγές σας και να μην προκύπτουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις και ζημίες μέχρι και τον εκτελωνισμό των προϊόντων:

Γενικά
α. Για την εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος στην ηπειρωτική Κίνα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα, για τα οποία αρκεί η μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα (δεν απαιτείται και στην κινεζική):
– Πιστοποιητικό προέλευσης
– Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας (packing list)
– Τιμολόγιο (customs invoice)
– έγγραφο φορτωτικής (bill of lading)
– έγκυρη άδεια εισαγωγών του εδρεύοντος στην Κίνα εισαγωγέα   … διαβάστε εδώ την συνέχεια

Recommended For You