Δείτε στο Google Earth, πώς άλλαξε η Γη τα τελευταία 32 χρόνια

images

Στη διεύθυνση https://earthengine.google.com/timelapse/ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει σε γρήγορη κίνηση τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε οποιοδήποτε σημείο της Γης τα τελευταία 32 χρόνια. Το ταξίδι στο χρόνο επιτυγχάνεται παραθέτοντας 33 από τις πλέον καθαρές εικόνες ολόκληρου του πλανήτη Γη χωρίς σύννεφα στην ατμόσφαιρα, μια από κάθε χρονιά από το 1984 έως το 2016. Στις 29 Νοεμβρίου, η Google πρόσθεσε νέες εικόνες της Γης επί τέσσερα χρόνια στην Μηχανή του Google Earth και ανανέωσε άλλες με βελτιωμένες λήψεις, προσθέτοντας petabytes δεδομένων στη μηχανή.

Η Google συνδύασε πέντε εκατομμύρια δορυφορικές λήψεις εικόνων που συγκεντρώθηκαν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες από πέντε δορυφόρους -στην πλειονότητά τους από το Landsat, ένα συνεργατικό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης από τη NASA και της αμερικανικής υπηρεσίας USGS από τη δεκαετία του 1970.

Στο YouTube δημοσιεύεται υλικό 40 λεπτών με τις πλέον ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις της Γης σε μια εκτενή λίστα.
Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους timelapse, στα οποία η εικόνα μπορεί να αλλάζει από μια περιοχή του πλανήτη σε μια άλλη. Για να το κάνουν, μπορούν να αξιοποιήσουν τον Timelapse Tour Editor , με οδηγίες στo σχετικό wiki .

Recommended For You