Εναρμονίζεται η απόδοση ευλάβειας προς τις εικόνες της Μαρίας με τη Χριστιανοσύνη της Αγίας Γραφής;

Εναρμονίζεται η απόδοση ευλάβειας προς τις εικόνες της Μαρίας με τη Χριστιανοσύνη της Αγίας Γραφής;

“Η τιμητική προσκύνηση των εικόνων του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αγγέλων και των Αγίων είναι δόγμα της χριστιανικής πίστης, το οποίο διατυπώθηκε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο”.—Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Τόμ. 5, (Αθήνα, 1964), στ. 408.

Και η Καθολική Εκκλησία επίσης ενθαρρύνει τη συνήθεια αυτή. Στα Πρακτικά της Β΄ Συνόδου του Βατικανού (1962‐1965), σ. 94, 95, αναφέρεται: «Αυτή η αγιότατη Σύνοδος . . . νουθετεί όλα τα μέλη της Εκκλησίας να προάγουν ένθερμα τη λατρεία, ιδιαίτερα τη λειτουργική λατρεία, της Ευλογημένης Παρθένου.

Διατάζει να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές οι συνήθειες και οι πράξεις που εκφράζουν την αφοσίωση προς αυτήν [την Παρθένο] όπως έχουν υποδειχθεί από τους δασκάλους της Εκκλησίας στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και να εφαρμόζονται σχολαστικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε προηγούμενους καιρούς σχετικά με την απόδοση ευλάβειας προς τα ομοιώματα του Χριστού, της Ευλογημένης Παρθένου και των αγίων».

Recommended For You