«Αποτελέσματα δράσεων δικτύωσης του έργου «ΠοληΔρώμενα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δράση «Περιφερειακό Workshop Δικτύωσης-Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Στρατηγικής για την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης του έργου «ΠοληΔρώμενα- Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω». Το έργο είχε ως στόχο την κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου ανέργων από την περιοχή του Αιγάλεω και των όμορων Δήμων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης των μοναδικών πολιτισμικών της πόρων.

topsa_35X50

Στην παραπάνω δράση κλήθηκαν να συμμετάσχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς του πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την παραγωγή προτάσεων για την προώθηση πολιτικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, συμμετείχαν και οι ωφελούμενοι του έργου, οι οποίοι μετά την συμμετοχή τους στις δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής που προέβλεπε το πρόγραμμα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ένα νέο επιχειρηματικό βήμα και να ιδρύσουν μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω συνεργιών ήταν η κινητοποίηση των εμπλεκόμενων μερών, η οποία οδήγησε σε συστηματική και ουσιαστική συνεργασία και συνένωση δυνάμεων και στη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου διαλόγου που θα οδηγήσει στην προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.polidromena.gr .

Recommended For You