Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για το νέο training Voucher!

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014,  Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν περιέλθει σε γνώση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύματα, αγγελίες στον τύπο και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες αφορούν στους όρους συμμετοχής ή και στις προϋποθέσεις ένταξης των ανέργων στο πρόγραμμα «Επιταγής Κατάρτισης» (training voucher) .

Κατόπιν τούτου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε προς όλους, παρόχους κατάρτισης, επιχειρήσεις και εν δυνάμει ωφελούμενους, ότι δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης του νέου προγράμματος, και συνεπώς δεν είναι δυνατό τρίτοι να παρουσιάζονται ότι τους γνωρίζουν.

Έχει παρατηρηθεί ότι από ορισμένους παρόχους κατάρτισης ακολουθούνται πρακτικές παραπλανητικής διαφήμισης και αθέμιτου ανταγωνισμού ενώ καταγράφονται αντιδεοντολογικές και μη σύννομες συμπεριφορές.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, αντιτίθεται σε αυτές τις πρακτικές ή συμπεριφορές που απαξιώνουν τις αρχές του προγράμματος και απειλούν την επιτυχία του, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές να απέχουν από τέτοιες ενέργειες.

Επισημαίνεται με έμφαση, ότι οι πάροχοι κατάρτισης, που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα συμπεριφορά, σεβόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος όπως αυτοί θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα κάνει χρήση του κανονιστικού πλαισίου, και θα προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες για την προάσπιση του προγράμματος στις περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι το νέο πρόγραμμα, όπως και το προηγούμενο που ήταν απόλυτα επιτυχές, απευθύνεται σε όλους τους ανέργους νέους, χωρίς διακρίσεις, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την αρχή της ισότητας και ως αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στη χώρα.

Πηγή: voucher.gov.gr

Recommended For You