23 χρόνια η ίδια φωτογραφία, της ίδιας οικογένειας

1992

the-family-aging-photo-series-2

1993

the-family-aging-photo-series-3

1994

the-family-aging-photo-series-4

1995

the-family-aging-photo-series-5

1996

the-family-aging-photo-series-6

1997

the-family-aging-photo-series-7

1998

the-family-aging-photo-series-8

1999

the-family-aging-photo-series-9

2000

the-family-aging-photo-series-10

2001

the-family-aging-photo-series-11

2002

the-family-aging-photo-series-12

2003

the-family-aging-photo-series-13

2004

the-family-aging-photo-series-14

2005

the-family-aging-photo-series-15

2006

the-family-aging-photo-series-16

2007

the-family-aging-photo-series-17

2008

the-family-aging-photo-series-18

2009

the-family-aging-photo-series-19

2010

the-family-aging-photo-series-20

2011

the-family-aging-photo-series-21

2012

the-family-aging-photo-series-22

Πηγή: airows.com

 

Recommended For You