Όλες οι επιδοτούμενες θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς ανά νομό

Τους Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – με Αναπηρία) Κ.Δ.Α.Π. – μεΑ που έχουν επιλεγεί ανά νομό στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2013 – 2014, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή  και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν και να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένες Δομές ανήκουν σε:
-Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
-Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Recommended For You