Πρόσβαση σε Ιατρούς

BHMA 2o

Συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία (“περίοδος”, “νομός”, “ειδικότητα”) και γράφοντας κατόπιν το όνομα του γιατρού που σας ενδιαφέρει πληροφορείστε για τη διαθεσιμότητά του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – εάν έχει δηλαδή συμπληρώσει τις 200 επισκέψεις ή όχι.