Φθινοπωρινές μεταμορφώσεις

Σε πάρκα, δρόμους και δάση το σκηνικό μεταμορφώνεται και τα χρώματα αλλάζουν…12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις. Το πριν και το μετά…

Tu Hwnt I’r Bont Tearoom, Llanrwst, North Wales

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Gapstow Bridge, New York, USA

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Japanese Maple

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Apartment Building Facade

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Poet’s Walk, Central Park, New York, USA

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Hitachi Seaside Park, Japan

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Lake Island, Poland

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Forest Lake, Poland

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Capitol Creek Valley

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Kilchurn Castle, Scotland

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Grand Island East Channel Light House, Michigan, USA

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Glenfinnan Viaduct, Scotland

 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr 12 φθινοπωρινές μεταμορφώσεις | dailyarticle.gr

Πηγή: o-klooun.com

Recommended For You