Υποχρεωτικός ο Αριθμός Παροχής της ΔΕΗ , στις δηλώσεις μας φέτος…

Υποχρεωτική -τουλάχιστον βάση των σημερινών δεδομένων- είναι η αναγραφή του Αριθμού παροχής της ΔΕΗ στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ΟΕ 2013 -Χρήση 2012.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής ΔΕΗ , για τη κύρια & τις δευτερεύουσες κατοικίες που χρησιμοποιούμε , καθώς και για τους ιδιόκτητους χώρους του οποίους ενοικιάζουμε(εισπράττουμε ενοίκια δηλαδή) σε τρίτους και δηλώνουμε στο Ε2. Φυσικά αυτό αφορά μόνο τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους , ανεξάρτητα αν πρόκειται για κατοικίες , αποθήκες ,επαγγελματικούς χώρους κλπ.
Άρα καλό θα είναι από τώρα να βρούμε τους αριθμούς παροχής της ΔΕΗ , ιδιαίτερα αν ενοικιάζουμε χώρους σε τρίτους , ζητώντας από τους ενοικιαστές ένα αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ τον οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε συμπληρώνοντας τη δήλωση μας ή για να το δώσουμε στον Λογιστή μας που θα υποβάλλει τη δήλωση.
http://www.foroline.gr

Recommended For You