Τι γίνεται μετά θάνατον ο Google λογαριασμός σας;

Καλός είναι ο λογαριασμός μας όσο τον χρησιμοποιούμε. Δηλαδή όσο μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε γιατί κάποια στιγμή ακόμη και βιολογικά δεν θα μπορούμε. Μακάβριο αλλά θα συμβεί. Με τον λογαριασμό μας google ομως τι θα συμβεί; Απλά θα υπάρχει σαν.. φάντασμα;

Τι θα συμβεί άραγε στον Google λογαριασμό σας και σε όλα τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στις διάφορες υπηρεσίες του, αν κάποτε στο μέλλον τύχει και δεν τον χρησιμοποιήσετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω ας πούμε κάποιου… μοιραίου γεγονότος; Τη σκέψη αυτή φαίνεται πως έκαναν και οι υπεύθυνοι της εταιρείας, παρουσιάζοντας τον «Inactive Account Manager», μια νέα λειτουργία μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης μπορεί να ορίσει τι θα συμβεί μετά θάνατον στον λογαριασμό του και στα δεδομένα αυτού.
Ετσι, ο χρήστης μπορεί να ορίσει πως αν δεν κάνει login για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η εταιρεία θα διαγράφει όλα του τα δεδομένα ή, εναλλακτικά, θα τα μεταβιβάζει σε πρόσωπο που θα έχει ορίσει ο ίδιος εξαρχής. Τα πρόσωπα αυτά θα λαμβάνουν μόνο τα δεδομένα και όχι εξουσιοδότηση χρήσης του εκάστοτε λογαριασμού, ούτως ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα μη αποδεκτής χρήσης του account. Παράλληλα, μέσα στο χρονικό διάστημα που θα έχει οριστεί, η Google θα ενημερώνει μια φόρα τον μήνα πως θα πρέπει να γίνει login, πριν τελειώσει η συγκεκριμένη περίοδος.
Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η Google τους λογαριασμού χρηστών που έχουν φύγει από τη ζωή είναι διαφορετικός από τις μεθόδους που έχουν υιοθετήσει Facebook και Twitter, με το πρώτο να «παγώνει» τον λογαριασμό του εκλιπόντα μετατρέποντας τον σε έναν τύπο «μνημείο», τη στιγμή που το Twitter απενεργοποιεί το account, εάν λάβει πληθώρα αποδείξεων για το μοιραίο γεγονός.
http://www.pelop.gr

Recommended For You