Τα 45 κόλπα του πληκτρολογίου

images

Αυτά είναι τα κόλπα που μπορείτε να κάνετε με το πληκτρολόγιο.

F1: Εμφάνιση της Βοήθειας
Ctrl+C (ή Ctrl+Insert):Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+V (ή Shift+Insert):Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+Z: Αναίρεση μιας ενέργειας
Ctrl+Y: Επανάληψη μιας ενέργειας
Delete (ή Ctrl+D): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
Shift+Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
F2: Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+δεξιό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης
Ctrl+αριστερό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης
Ctrl+κάτω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου
Ctrl+επάνω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Ctrl+Shift με ένα πλήκτρο βέλους: Επιλογή ενός τμήματος κειμένου
Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους: Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο
Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους+πλήκτρο διαστήματος: Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
Ctrl+A: Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο
F3: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου
Alt+Enter: Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου
Alt+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα

Alt+πλήκτρο διαστήματος: Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο

Ctrl+F4: Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα)
Alt+Tab: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων
Ctrl+Alt+Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων
Ctrl+Τροχός κύλισης ποντικιού: Αλλαγή του μεγέθους εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Tab: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Ctrl+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Alt+Esc: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί
F6: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
F4: Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows
Shift+F10: Εμφάνιση το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο
Ctrl+Esc: Άνοιγμα του μενού “Έναρξη”
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εκτέλεση της εντολής του μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)

F10: Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο τρέχον πρόγραμμα
Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού
Αριστερό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού
F5 (ή Ctrl+R): Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου
Alt+Επάνω βέλος: Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην Εξερεύνηση των Windows
Esc:Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας
Ctrl+Shift+Esc: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών
Shift κατά την εισαγωγή ενός CD: Αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD
Αριστερό Alt+Shift: Αλλαγή της γλώσσας εισόδου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου
Ctrl+Shift: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου
Αριστερό ή δεξιό Ctrl+Shift: Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου για γλώσσες που ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά

Πηγή: alexiptoto.com

Recommended For You