Σύγκριση της Φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη!

Επειδή, και πάλι, πολλά ακούγονται περί φοροδιαφυγής, και ότι “λεφτά θα βρεθούν” αν παταχθεί η φοροδιαφυγή, καλό είναι να κοιτάμε τα πραγματικά στοιχεία και όχι να πιστεύουμε σε αερολογίες.

images

Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι (συμπτωματικά) ακριβώς στον μέσο όρο ανάμεσα σε 38 χώρες του ΟΑΣΑ στις οποίες έγινε η παρακάτω μελέτη, δηλαδή στο 1,8% του ΑΕΠ (περίπου 4δισ το χρόνο). Βλεπουμε ότι σχεδόν όλες οι χώρες (με χαρακτηριστική εξαίρεση τις ΗΠΑ) έχουν κάποιο ποσοστό φοροδιαφυγής, ακόμα και χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά.

Επομένως, σε πραγματικά και ρεαλιστικά δεδομένα, τα περιθώρια μείωσης της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι ισχνά.

Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που μία ιδεατή κυβέρνηση υιοθετούσε ένα ιδεατό φορολογικό σύστημα και κατάφερνε να εξαλείψει την φοροδιαφυγή, μιλάμε για 4δισ το χρόνο. Ας θυμηθούμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα το 2009 ήταν πάνω από 20δις.

Apostolos Georgiadis

Recommended For You