Προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Σήμερα αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αίτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ περί αναστολής της απόφασης της κυβέρνησης για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Η κύρια προσφυγή θα συζητηθεί στο ΣτΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013.
Στην προσφυγή της η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφέρει ότι η επίμαχη απόφαση προσκρούει στο άρθρο 15 του Συντάγματος που αφορά στους κανόνες λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, στο άρθρο 25 που καθιερώνει τον κανόνα της αρχής της αναλογικότητας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης μέσω της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης.
Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή, «η απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ είναι παράνομη καθώς δεν υπογράφεται, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη. Όμως πάσχει και από αιτιολογία αφού αναφέρει αόριστα ότι η ΕΡΤ επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να εξειδικεύει πως επέρχεται η επιβάρυνση αυτή.»

Recommended For You