Προγραμματισμός 434 προσλήψεων στο δήμο Θεσσαλονίκης

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να εγκριθεί πρόταση για την πρόσληψη 434 ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του δήμου.

Εξ άλλου, οι προσλήψεις αυτές είχαν εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ και είχε εκδοθεί σχετική απόφαση (174/2014), που επικυρώθηκε με κοινή υπουργική απόφαση (υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 15695/17-4-2014). Πλην όμως, λόγω αναστολής των προσλήψεων για κάποιες ειδικότητες , επανέρχεται προς συζήτηση νέα πρόταση, αυτή τη φορά για 434 προσλήψεις αντί των αρχικά 477, οι οποίες, όπως και προηγουμένως, αναμένεται να εγκριθούν τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως και από τα ελεγκτικά όργανα.

Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: εργάτες/τριες καθαριότητας ΥΕ (330), οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ (85), οδηγούς τρίκυκλων ΔΕ (10) και χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ (9).

 

Recommended For You