Νεό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12.000 προσλήψεις ανέργων

Νέο πρόγραμμα με επιδότηση μισθού έως 450 ευρώ για 12.000 προσλήψεις ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας από 25 έως 66 ετών προωθεί το υπουργείο Εργασίας κατόπιν σχετικής πρότασης του Οργανισμού.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις 12.000 προσλήψεις για ανέργους από 25 εώς 66 ετών , θα είναι το πρώτο από το οποίο θα εφαρμοστεί η άρτι ψηφισθείσα διάταξη για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων στους οποίους θα χορηγείται η μισή προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας, και συγκεκριμένα 5% αντί 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας (τριετία) και μέχρι τρεις τριετίες εφόσον είχαν συμπληρωθεί μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 καθώς η οποιαδήποτε προϋπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή δεν παίρνει προσαύξηση.

Η διάταξη αυτή αφορά όσους μακροχρόνια ανέργους αναλάβουν εργασία με μισθούς ανειδίκευτου προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο Το νέο πρόγραμμα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιχορήγηση 10.000 προσλήψεων ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών για το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν σε χρόνο ρεκόρ καλύπτοντας με τις αιτήσεις τους τις 10.000 προσλήψεις ανέργων μέσα σε 5 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

Βλέποντας λοιπόν ο ΟΑΕΔ την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, προχώρησε ήδη στην κατάρτιση νέου προγράμματος διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων αλλά και τις ηλικιακές ομάδες των ανέργων που μπορούν να επωφεληθούν.

Η εισήγηση για το νέο πρόγραμμα πρόσληψης 12.000 ανέργων βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Εργασίας, όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Αγορά Εργασίας», και αναμένεται η υπογραφή κοινής Υπουργικής Απόφασης στο επόμενο και σχετικά σύντομο διάστημα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης είναι:

Πρόσληψη 12.000 ανέργων για 12 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σύμβαση πλήρους και μόνο απασχόλησης.

Όπως είχε δημοσιεύσει και το dikaiologitika.gr σε προηγούμενο άρθρο οι ωφελούμενοι από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα είναι άνεργοι 25 έως 66 ετών που έχουν δελτίο σε ισχύ και έχουν προηγουμένως περάσεις τη διαδικασία εξατομίκευσης για τις δεξιότητες που διαθέτουν.

Επίσης προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος του ΟΑΕΔ σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς στο προηγούμενο (10.000 θέσεις) είχαν εξαιρεθεί δυο περιφέρειες (Ιονίου και νησιά Αιγαίου).

Η επιδότηση δηλαδή για 25 μέρες το μήνα θα είναι 450 ευρώ και από εκεί και πάνω ο κάθε εργοδότης θα συμπληρώνει την αμοιβή του ανέργου που θα απασχολήσει με ελάχιστη αμοιβή τα 586 ευρώ για άγαμο χωρίς προϋπηρεσία και με πλήρη ασφάλιση. Αν ο άνεργος έχει προϋπηρεσία, πτυχίο και ειδίκευση σε κάποιον τομέα, τότε η αμοιβή θα είναι μεγαλύτερη.

Για τη διευκόλυνση των ανέργων και των επιχειρήσεων ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και ειδικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων με αφορμή τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρώτο πρόγραμμα που θα φανούν χρήσιμες και επίκαιρες στην αναμενόμενη απόφαση για το νέο πρόγραμμα των 12.000 επιδοτούμενων προσλήψεων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος εργοδότης στο πρόγραμμα; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.

Τι απαιτείται για την έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου); Για την έκδοση κλειδαρίθμου η επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) και να προσκομίσει:

• Εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

• Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα; Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Μπορεί ένας εργοδότης να προσλάβει με το πρόγραμμα άνεργο που είχε προσλάβει και στο παρελθόν; Η επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί μέσω του προγράμματος για την πρόσληψη ανέργου που έχει απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πώς επωφελείται ο ενδιαφερόμενος άνεργος;

Ο ενδιαφερόμενος άνεργος δεν υποβάλλει ο ίδιος αίτηση συμμετοχής, αλλά υποδεικνύεται στους εργοδότες μεσυστατικό σημείωμα από την αρμόδια τοπική Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένος.

Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις ζητούμενες από τους εργοδότες ειδικότητες, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της συνέντευξης με τον εργασιακό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνεργοι και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν συνομιλήσει με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ στο ΚΠΑ2 που υπάγονται, ώστε να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο της εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Με τι καθεστώς εργασίας μπορεί βάσει του προγράμματος να προσληφθεί από την επιχείρηση; Με σύμβαση μόνο πλήρους απασχόλησης. Σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή δεν επιχορηγούνται.

Μπορεί να γνωρίζει ο επιχορηγούμενος ποιες θα είναι οι μηνιαίες του αποδοχές; Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Recommended For You