ΝΕΡΙΤ: Επανέρχεται το ανταποδοτικό τέλος

Στα 36 ευρώ τον χρόνο το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., που επανέρχεται το νέο έτος.

Επανέρχεται με την αλλαγή του χρόνου το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μειωμένο κατά 1 ευρώ έναντι αυτού που κατέβαλαν οι καταναλωτές ρεύματος στην ΕΡΤ.

Το τέλος ορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) σύμφωνα με το νόμο 4173/2013. Το ανταποδοτικό τέλος ισχύει από 1.1.2014 μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η εισφορά υπέρ ΕΡΤ, με το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ 297/6.12.2005), είχε καθοριστεί στην τιμή των 4,24€/μήνα. Με τον ίδιο Νόμο, μετά την 6.12.2005, δεν επεβάλλετο ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) για τους μετρητές από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως της χρήσης τους.

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος για το 2014 έχουν προϋπολογιστεί στα 191 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 101 εκατ. ευρώ καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρεία θα συνεισφέρει 91,4 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014. Να σημειωθεί ότι το 2012 το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκατ. ευρώ.

http://www.advertising.gr

Recommended For You