Κοινωφελής εργασία: Προσλήψεις 10.000 ανέργων σε ΟΤΑ και υπουργεία

Προ των πυλών βρίσκεται η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 10.000 νέες προσλήψεις στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Πού θα απασχοληθούν οι 10.000 άνεργοι

Η πλειονότητα των 10.000 ανέργων που θα προσληφθούν με την πρώτη προκήρυξη της Κοινωφελούς Εργασίας θα απασχοληθούν στους τομείς της καθαριότητας των δήμων και των υπουργείων και όπως είναι φυσικό θα τους χορηγηθούν ένσημα βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

images

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να βρουν προσωρινή απασχόληση οι 10.000 άνεργοι, αλλά και να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας στο Δημόσιο.

Ποιες θα είναι οι αποδοχές

Οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων θα είναι οι ίδιες που ήταν και στα προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι άνω των 25 ετών θα λάβουν 490 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ όσοι είναι κάτω των 25 θα λάβουν 427 ευρώ καθαρά.

Η διαδικασία

Μετά την έκδοση της προκήρυξης και την υποβολή των αιτήσεων θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ανέργων, όπου θα φαίνεται και ο φορέας στον οποίο θα εργαστούν. Τότε οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα καταστήματα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα μεταβούν στον επιβλέποντα φορέα που επιλέχθηκαν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όσοι επιλεχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως, στον επιβλέποντα φορά που θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζονται:

α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
β) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
γ) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΑΤΑ
δ) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας
ε) Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Recommended For You