Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί «Μια πρόκληση για όλους»

Την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 από τις 10:30 έως τη 13:30 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια ακόμα πανελλαδική συνάντηση των Κοιν.Σ.Επ. επιβεβαιώνοντας το τίτλο της ότι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί «Μια πρόκληση για όλους»

με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διοργανωτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ. Αθήνας:

Εκάτη, Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων, Ελλάδα Παντού, Κοινωνικός Συνδετήρας, Φροντίζω για την Ζωή.

Υποστηρικτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ:

Άριστον – Θεσσαλονίκη, Αθηνά Εργάνη – Ηλεία, Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής, Go Park – Αθήνα, ΨΥΧ.Υ – Αθήνα, Απόλλων – Λαύριο, Πολιτισμός και Ευημερία – Ηλεία, Αγροζεύξη – Θήβα, Αλλάζουμε – Αθήνα, ΣυνΔρώ – Αθήνα, Αρχιμήδης – Αθήνα, Ανθεστηρίς / Ανθόγειος – Αχαρνές, Περπατώ – Σαλαμίνα, Συστήματα Τοπικών Τροφίμων – Ηράκλειο Κρήτης

Χορηγός Επικοινωνίας ήταν η πύλη – http://www.koinsep.org

Την συνάντηση χαιρέτησαν:

Ο κος Αντώνης Καΐλής, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων την σημαντικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κος Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων ο οποίος αναφέρθηκε στην αλλαγή που συντελείται στην Ευρώπη υπέρ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και μεταξύ άλλων ευκαιριών ανάπτυξης, την δημιουργία της πλατφόρμας SocialInnovationEurope με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κος Αντώνης Βόρλοου, προϊστάμενος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος ανέφερε την δραστηριότητα του υπουργείου σχετικά με την προετοιμασία αλλαγών και τροποποιήσεων που θα συντελέσουν στην διευκόλυνση της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.

Εισαγωγικές ομιλίες έκαναν:

Ο κος Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας o οποίος ως καθ ύλην αρμόδιος της λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων εξήγησε τον μηχανισμό λειτουργίας και σχεδιασμού τους από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Αναφέρθηκε σε άλλες μορφές επιχειρήσεων όπως οι ΙΚΕ και διατύπωσε ένα υπό ανάπτυξη σχέδιο λειτουργίας κλειστών διαγωνισμών για τις Κοιν.Σ.Επ. με αποσαφηνισμένα κριτήρια επιλογής.

Ο κος Ιωάννης Νασιούλας, Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση και τα προβλήματα εφαρμογής του νόμου 4019/2011 στην ελληνική πραγματικότητα. Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες χρηματοδότησης των Κοιν.Σ.Επ. και στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του νόμου.

Ο κος Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν προσήλθε στην εκδήλωση ακυρώνοντας το πρωί στις 09:30 την προγραμματισμένη παρουσία του.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν οι διοργανωτές και μέλη του συντονιστικού οργάνου των Κοιν.Σ.Επ. και μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν:

Ο κος Άγγελος Φίσκιλης στην ιστορική αναδρομή της οργάνωσης πανελληνίων συναντήσεων των Κοιν.Σ.Επ. και στις επαφές έως τώρα με τους θεσμικούς φορείς και τα αποτελέσματα τους.

Ο κος Άρης Στρατάκος στην επιτυχημένη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. «Εκάτη» της οποίας είναι πρόεδρος και τις προσπάθειες να ανταπεξέλθει μέσα από αντίξοες συνθήκες στο έργο της.

Ο κος Στέλιος Κατωμέρης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συναντάει μια Κοιν.Σ.Επ. και συγκεκριμένα η «Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων» την oποία εκπροσωπεί, στην προσπάθεια της να αναλάβει και να υλοποιήσει έργα και επικεντρώθηκε κυρίως στην δυσκολία συνεργασίας με ΟΤΑ αλλά και την απουσία αρχικού κεφαλαίου.

Πρότεινε επίσης την κατά το δυνατόν άμεση δημιουργία ενός Πανελλήνιου θεσμικού οργάνου το οποίο θα συσπειρώσει, θα συντονίσει και θα φέρει τις Κοιν.Σ.Επ. σε άμεσο διάλογο με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την συντομότερη και αποτελεσματικότερη ένταξη τους στην πραγματική οικονομία.

Ο κος Θωμάς Σοπιλίδης στην δυνατότητα των Κοιν.Σ.Επ. να δρουν και πέρα από τον εναγκαλισμό με το δημόσιο, ως ανεξάρτητες και καινοτόμες επιχειρήσεις και θύλακες πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αναφέρθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. «Ελλάδα Παντού» την οποία εκπροσωπεί και τις καινοτόμες δραστηριότητες της που σκοπό έχουν την πολιτιστική συσπείρωση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η κα Ματίνα Κανάκη αναφέρθηκε στην έμπρακτη συμμετοχή των Κοιν.Σ.Επ. στη διαμόρφωση του πεπρωμένου τους, του δικαιώματος τους για εργασία αλλά και με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας και το Κοινωνικό τους αντίκτυπο (social impact) και συνηγόρησε στη δημιουργία φορέα εκπροσώπησης ώστε να συμβάλουν οι ίδιες οι Κοιν.Σ.Επ. στην εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του Τομέα.

Η Διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στην τοπική κοινωνία καλύπτοντας τις ανάγκες της Στρατηγικής 2020 επιβάλλουν να διαμορφώσουμε ελληνικό πρότυπο αξιολόγησης κοινωνικής οικονομίας και έδωσε παραδείγματα. Τόνισε την ανάγκη ανάληψης δράσης για μια συνολική ‘διακυβέρνηση’ του Τομέα, στην εκπόνηση Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, με τη συμμετοχή του φορέα εκπροσώπησης. Η αδυναμία του ενός να γίνει δύναμη των πολλών και Κοιν.Σ.Επ. όχι των επιδοτήσεων αλλά των επενδύσεων.

Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης τοποθετήθηκαν παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι Κοιν.Σ.Επ. και έγινε αναφορά στα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου.

Στην συνάντηση αυτή προτάθηκε όπως προαναφέρθηκε αλλά και συμφωνήθηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός Πανελλήνιου Θεσμικού οργάνου. Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Διαβούλευση για σύνταξη ενός κοινά αποδεκτού καταστατικού.

Για τον σκοπό αυτό:

Διανεμήθηκε πρότυπο καταστατικό το οποίο λειτουργεί ήδη σε συναφές δευτεροβάθμιο όργανο και θα αποτελέσει μια αρχική βάση αναφοράς σε τυχόν σχόλια ή προτάσεις κατά την επικοινωνία μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ.

Ζητήθηκε και δόθηκε από την ολομέλεια η αναγκαία νομιμοποιητική έγκριση στους παρόντες του συντονιστικού οργάνου (Κανάκη, Κατωμέρης, Στρατάκος, Φίσκιλης) και προσθήκης μετά από αίτημα τους των κυρίων Σοπιλίδη Θωμά και Δημητρόπουλου Ανάστου σε αυτό. Το συντονιστικό όργανο θα έχει συγκεκριμένη και οριακή αποστολή την σύνταξη (πρόβλεψη έως τις 30 Ιουνίου 2014) ενός κοινά αποδεκτού καταστατικού. Στα καθήκοντα του επίσης θα περιλαμβάνεται η τήρηση των τρεχουσών επαφών με θεσμικούς φορείς και ο συντονισμός της διαβούλευσης έως ότου οριστεί η ημερομηνία της Γενικής εκλογικής συνέλευσης των Κοιν.Σ.Επ.

Στο πανελλήνιο αυτό κάλεσμα παραβρέθηκαν με εκπροσώπους τους 86 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων την συνάντηση αυτή παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, δημοσιογράφοι ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και εκπρόσωποι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της χώρας μας.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε Livestreaming με πλήθος θεατών και καλύφθηκε με εκτενές ρεπορτάζ της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης στα βραδινά δελτία ειδήσεων με συνεντεύξεις τόσο του κου Περουλάκη, όσο και των διοργανωτών αυτής της εκδήλωσης.

Την συνάντηση συντόνισε με επιτυχία – και τον ευχαριστούμε θερμά – ο δημοσιογράφος Γιώργος Ιγνατίου.

Recommended For You