Είναι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Αίρεση;

Όχι, δεν είμαστε αίρεση. Αντιθέτως, ως Χριστιανοί κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και να ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του.

Τι είναι αίρεση;
Η λέξη «αίρεση» δεν έχει για όλους την ίδια έννοια. Εξετάστε δύο πράγματα που έρχονται συνήθως στο νου των ανθρώπων όταν ακούν τη λέξη αίρεση, και γιατί αυτά δεν εφαρμόζονται σε εμάς.
Για κάποιους αίρεση είναι μια καινούρια θρησκεία ή η παρέκκλιση από την ορθή θρησκεία. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν επινόησαν μια καινούρια θρησκεία. Αντιθέτως, ακολουθούμε το πρότυπο των Χριστιανών του πρώτου αιώνα, των οποίων το παράδειγμα και οι διδασκαλίες έχουν καταγραφεί στην Αγία Γραφή. (2 Τιμόθεο 3:16, 17) Επίσης, κανόνας για το ποια είναι η ορθή θρησκεία πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού, και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσκολλώνται αυστηρά στην Αγία Γραφή.
Για άλλους αίρεση είναι μια επικίνδυνη θρησκευτική ομάδα που ακολουθεί κάποιον άνθρωπο ως ηγέτη. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν ακολουθούν κανέναν άνθρωπο ως ηγέτη τους. Αντιθέτως, εφαρμόζουμε τον εξής κανόνα που έθεσε ο Ιησούς για τους ακολούθους του: «Ηγέτης σας είναι ένας, ο Χριστός».—Ματθαίος 23:10.
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνη αίρεση, αλλά τα πιστεύω τους ωφελούν τόσο τους ίδιους όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Για παράδειγμα, με το έργο κηρύγματος έχουμε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να υπερνικήσουν επιβλαβείς εθισμούς, όπως τον εθισμό στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ. Επίσης, διεξάγουμε μαθήματα ανάγνωσης και γραφής που ωφελούν χιλιάδες αναλφάβητα άτομα παγκόσμια. Επιπλέον, συμμετέχουμε ενεργά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών. Καταβάλλουμε φιλόπονες προσπάθειες για να κάνουμε το καλό, σύμφωνα με αυτό που παρήγγειλε ο Ιησούς στους ακολούθους του.—Ματθαίος 5:13-16.
http://www.jw.org

Recommended For You