Δωρεάν παροχές υγείας στους ανέργους

imagesΠαρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2016 η «κάλυψη» παροχών ασθενείας για τους ανέργους, υποαπασχολούμενους, τους μη «ενεργούς» ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους με οφειλές στα Ταμεία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ.

Την παράταση της «κάλυψης» – που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του 2015 και θα «ανανεωθεί» με νομοθετική ρύθμιση – προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική διευθύντρια Ασφαλίσεων Αρτεμις Δεδούλη ύστερα από εντολή του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλη. Ειδικά για τους υποαπασχολούμενους ? ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την 1/3/2015 έως τις 29/2/2016 με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.

Recommended For You