Δικαστική απόφαση – σταθμός για άνεργη δανειολήπτρια

Δικαστική απόφαση-σταθμό εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κισσάβου Λάρισας, βάσει της οποίας διαγράφονται τα χρέη της άνεργης δανειολήπτριας, κυρίας Ευαγγελίας Γιακωβή.
Το πλέον σημαντικό της απόφασης (38/2012) είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο προσδιορίζει μηδενικές καταβολές στην αιτούσα χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι η ίδια διαθέτει κύρια κατοικία.
Αντίθετα στο σκεπτικό της απόφασης υπερτερεί το γεγονός ότι η δανειολήπτρια διαθέτει, σήμερα, μηδενικό εισόδημα το οποίο δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των πιστωτών της.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου βασίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Νόμου 3869/2010 που αναφέρεται σε περιπτώσεις ανεργίας ή ελαχίστου εισοδήματος το οποίο δεν είναι ικανό για βιοπορισμό, καταλήγοντας σε απόφαση υπέρ της δανειολήπτριας, με την οποία ορίζονται μηδενικές καταβολές από μέρους της.
Διαγράφηκαν χρέη 335.000 ευρώ
Πιο συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο αποφάνθηκε και απάλλαξε τη δανειολήπτρια από συνολικά χρέη 335.000 ευρώ. Τα χρέη της αιτούσας οφείλονταν σε πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια που είχε εκδώσει και λάβει κατά το παρελθόν και πλέον –μετά την συρρίκνωση των εισοδημάτων της- αδυνατούσε να αποπληρώσει. Το αποτέλεσμα ήταν να περιέλθει δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της.
Βάσει της δικαστικής απόφασης η περίπτωση της δανειολήπτριας θα επανελέγχεται κάθε 11 μήνες ώστε να αξιολογείται διαρκώς η οικονομικής της κατάσταση. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται για τέσσερα έτη, ενώ σε περίπτωση που μετά το πέρας τους συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η οικονομική της κατάσταση δεν διαφοροποιηθεί, τότε η υπόθεση δεν θα επανεξεταστεί και το χρέος θα διαγραφεί οριστικά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αιτούσα δανειολήπτρια κ. Ευαγγελία Γιακωβή είναι έφορος κίνησης πολιτών δανειοληπτών και πως η απόφαση αυτή είναι η δεύτερη απόφαση μετά από σκληρή ακροαματική διαδικασία με αντιπαράθεση όπου στο δεύτερο στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν κατατέθηκαν προτάσεις από τις τράπεζες.
Η zougla.gr επικοινώνησε και με τον επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών, κ. Γιώργο Μπαρτζώκη, ο οποίος δήλωσε: «Ευχαριστώ τους έλληνες ειρηνοδίκες που αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγμή τον σκοπό του νόμου και εφαρμόζουν μία κοινωνικο-οικονoμική δικαιοσύνη»
αναδημοσίευση από zougla.gr
… η συνέχεια μετά τις διαφημίσεις …

Recommended For You