Δεν θα υποβάλουν δήλωση φορολογούμενοι με εισόδημα από μία πηγή

Την απαλλαγή των φορολογουμένων με εισόδημα από μία πηγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του Ιουνίου στη Βουλή.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο ακόμα τελεί υπό κατάρτιση, κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα συντάσσει ετήσια φορολογική δήλωση στο έντυπο που ορίζει η φορολογική διοίκηση και υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωσή του πριν από την 1η Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους.
Θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης τόσο οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, όσο και οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά και μόνο από επενδύσεις.
Βάσει των ίδιων διατάξεων φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και έχουν περισσότερους από έναν εργοδότη ή που αποκτούν περιστασιακό εισόδημα από μισθωτή εργασία θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση πριν από την 1η Απριλίου προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα την επιστροφή φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις επικρατούσες εισηγήσεις αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης για μισθωτούς και συνταξιούχους και θα γίνεται πλέον ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ειδικότερα, οι συντελεστές υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος θα επιβάλλονται απευθείας στα μηνιαία ποσά αποδοχών άνω των 800 ευρώ και θα κλιμακώνονται από 1% έως και 42%.
Δύο αλλαγές είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης δεν θα έχουν πλέον αφορολόγητο όριο 60.000 ευρώ, αλλά θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Τέλος, οποιοδήποτε επιμίσθιο ή παροχή σε χρήμα ή είδος πέραν του μηνιαίου εισοδήματος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 42%.
Newsroom ΔΟΛ

Recommended For You